Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Studeos omtyckta serie i engelska för gymnasiet översätts till svenska!

De första svenskspråkiga läromedlen publiceras 1.8.2024.

Styrkor i Studeos serie för lärokursen i engelska GLP 2021: 

 • verktyg och instruktioner för att stöda genomförandet av språkprofilen
 • studerandena har tillgång till högklassiga ljudfiler och videor när som helst och var som helst
 • rikligt med grammatikmaterial, som även innehåller bildspel för att stöda undervisningen
 • aktuella texter som handlar om världen de unga lever i just nu och som hjälper dem att göra upp planer för framtiden i en global värld 
 • hundratals mångsidiga uppgifter som utvecklar kunskaperna i engelska och förbereder studerandena inför studentexamensproven
 • många muntliga övningar samt idéer för par- och grupparbeten
 • kreativa idéer för projektarbeten och presentationer 
 • mångsidiga uttalsövningar och intonationsövningar
 • interaktiva ordlistor till varje text och temaområde
 • en omfattande provuppgiftsdatabas, med hjälp av vilken du smidigt kan skapa egna förhör och prov
 • i varje läromedel i serien finns ett Abittiprovpaket som täcker hela innehållet i studieavsnittet
 • färdiga bedömningstabeller, med hjälp av vilka poängsättningen av större arbeten såsom muntliga presentationer, CV:n eller portfolior underlättas
 • konkret fokus på FN:s mål för hållbar utveckling.

Studeos läromedelserie i engelska för gymnasiet

 • Serien lämpar sig förutom för närundervisning också för självstudier och distansundervisning.
 • Förverkliga modellen för kontinuerlig inlärning och utvärdering med Studeos bedömningsverktyg!
 • Allt finns på samma plattform: texter, ljudfiler, modellsvar, manuskript till hörförståelser, guide för lärare samt en tydlig bedömningsvy, där du kan följa upp studerandenas framsteg.
 • Du kan fritt omstrukturera innehållsförteckningen och även lägga till eget innehåll och egna uppgifter.
 • Med hjälp av kamratbedömning kan studerandena kontrollera och kommentera varandras arbeten.
 • Du kan tidsbestämma uppgifter.
 • Du kan kombinera moduler till studieavsnitt.

Tidtabell:

 • ENA1 Me, My Language and I Engelska (GLP 2021)  1.8.2024
 • ENA2 English Goes Global Engelska (GLP 2021)  1.8.2024
 • ENABI Ready, Set, Go! Engelska (GLP 2021)  1.8.2024
 • ENA3 Creative Minds Engelska (GLP 2021)  12/2024
 • ENA4 Be the Change! Engelska (GLP 2021)  2025
 • ENA5 Scientific Solutions Engelska (GLP 2021)  2025
 • ENA6 Future Opportunities Engelska (GLP 2021)  2026
 • ENA7 Project Green Engelska (GLP 2021)  2026
 • ENA8 English Around the World Engelska (GLP 2021)  2026

Författargrupp:

 • Nina Hansén, Marcus Wallin, Anna Puhakka, Antti Tiger, Marjo Inkala, Rick Huizinga, Päivi Lyytinen, Liisa Pinta, Suvi Järvenpää