Uutiset

Studeos serie Religion förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

  • Du kan ordna innehållsförteckningen.
  • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
  • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
  • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

  • RE1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och islams fotspår 06/2021  16.50 € (alv. 0 %)
  • RE2 Kristendomen i världen 08/2021  16.50 € (alv. 0 %)
  • RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen 11/2021   16.50 € (alv. 0 %)
  • RE4 Religion, kultur och samhälle i Finland 08/2022  16.50 € (alv. 0 %)
  • RE5 Religion inom konsten och populärkulturen 10/2022  16.50 € (alv. 0 %)

Författargrupp

  • Clara Nordman, Helena Salenius, Tarja Ala-Heikkilä, Markus Finnilä, Liisa Franssila-Ylinen, Katja Laaksonen, Virpi Loikkanen, Kaisa-Mari Majamäki, Anu-Elina Väkeväinen