Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAA Lång matematik: repetition (GLP 2021) är nu publicerad

Med Studeos nya repetitionsmaterial går det smidigt att repetera till studentexamensproven.

Studeos MAA Lång matematik: repetition (GLP 2021) sammanställer innehållet i den långa matematiken. Teorin och exemplen kompletteras med instruktioner om hur de olika programmen kan användas. 

Det finns material från både de obligatoriska och de valbara nationella studieavsnitten. I varje avsnitts inledande kapitel finns uppgifter som kartlägger baskunskaperna och styr de studerande till att koncentrera sig på de väsentliga utvecklingsområdena. I alla kapitel i läromedlet finns ett utbud med uppgifter av olika svårighetsgrad, förstås med modellsvar, där lösningens olika moment förklaras tydligt. I slutet av varje kapitel finns illustrerade instruktioner och videor där en mångsidig användning av de olika programmen förklaras. 

I kapitlet Studentexamensuppgifter ingår gamla studentexamensuppgifter med modellösningar från olika områden inom matematiken. Läromedlet innehåller även två färdiga preliminärprov med motsvarande struktur som studentexamensprovet. Se mera information om läromedlet och priser här

Bekanta dig med läromedlet MAA Lång matematik: repetition (GLP 2021) på Studeos plattform.