Uutiset

Studeos serie Kemi förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

 • Du kan ordna innehållsförteckningen.
 • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
 • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
 • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

 • KE1 Kemi och jag   PUBLICERAD!   8.25 € (moms 0 %)
 • KE2 Kemi och hållbar framtid  PUBLICERAD!  8.25 € (moms 0 %)
 • KE3 Molekyler och modeller  PUBLICERAD!   16.50 € (moms 0 %)
 • KE4 Kemisk reaktion  08/2022  16.50 € (moms 0 %)
 • KE5 Kemisk energi och cirkulär ekonomi  11/2022  16.50 € (moms 0 %)
 • KE6 Kemisk jämvikt  01/2023  16.50 € (moms 0 %)
 • KE7 Repetition  10/2023   16.00 € (moms 0 %)

Författargrupp

 • Ali Grönqvist, Suula Arppe, Elina Lieko, Elina Rautiainen-Heinonen