Uutiset

Studeos serie Fysik förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

 • Du kan ordna innehållsförteckningen.
 • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
 • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
 • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

 • FY1 Fysiken som naturvetenskap 11/2020
 • FY2 Fysik, miljö och samhälle 2/2021
 • FY3 Energi och värme 8/2021
 • FY4 Kraft och rörelse 1/2022
 • FY5 Periodisk rörelse och vågor 4/2022
 • FY6 Elektricitet 8/2022
 • FY7 Elektromagnetism och ljus 1/2023
 • FY8 Materia, strålning och kvantisering 4/2023
 • FY9 Repetition 8/2023

Författargrupp

 • Leif Ekrem, Johan Lahtinen, Markus Norrby, Lea Linna, Johanna Jauhiainen, Timo Tynkkynen