Uutiset

Studeos serie Fysik förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

  • Du kan ordna innehållsförteckningen.
  • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
  • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
  • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

Författargrupp

  • Leif Ekrem, Johan Lahtinen, Markus Norrby, Lea Linna, Johanna Jauhiainen, Timo Tynkkynen