Uutiset

Studeos serie Fysik förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

 • Du kan ordna innehållsförteckningen.
 • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
 • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
 • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

 • FY1 Fysiken som naturvetenskap  PUBLICERAD!   8.25 € (moms 0 %)
 • FY2 Fysik, miljö och samhälle PUBLICERAD!  8.25 € (moms 0 %)
 • FY3 Energi och värme  PUBLICERAD!  16.50 € (moms 0 %)
 • FY4 Kraft och rörelse  PUBLICERAD!   16.50 € (moms 0 %)
 • FY5 Periodisk rörelse och vågor  08/2022   16.50 € (moms 0 %)
 • FY6 Elektricitet  09/2022  16.50 € (moms 0 %)
 • FY7 Elektromagnetism och ljus 01/2023  16.50 € (moms 0 %)
 • FY8 Materia, strålning och kvantisering 04/2023  16.50 € (moms 0 %)
 • FY9 Repetition 11/2023  16.00 € (moms 0 %)

Författargrupp

 • Leif Ekrem, Johan Lahtinen, Markus Norrby, Lea Linna, Johanna Jauhiainen, Timo Tynkkynen