Uutiset

Studeos serie Studiehandledning förnyas för att möta behoven i GLP 2021!

Allt Studeos läromedel för gymnasiet förnyas till GLP 2021-moduler.

Ordna och redigera material!

  • Du kan ordna innehållsförteckningen.
  • Du kan lägga till ditt eget innehåll i materialet och skapa fler uppgifter.
  • Du kan kombinera olika moduler till studieavsnitt.
  • Uppsatssvar är snabba att granska med det uppdaterade granskningsverktyget.

Tidtabell för den nya serien

  • SH1 Jag som studerande  02/2021   12.00 € (alv. 0 %)
  • SH2 Fortsatta studier, arbetsliv och framtid  05/2021    12.00 € (alv. 0 %)

Författargrupp

  • Antonia Lindqvist, Tony Valtonen, Johanna Ahonen, Jussi Lounassalo, Kukka Tast