Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Studeon psykologian LOPS 2021 -oppimateriaalit PS1 ja PS2 on julkaistu!

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021) ja PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2021) avaavat Studeon uuden psykologian sarjan!

Uusiin LOPS 2021 oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Psykologian maailma avautuu opiskelijalle Studeon psykologian materiaalien selkeiden sisältöjen, monipuolisten ja aktivoivien tehtävien sekä mielenkiintoisten tutkimusesimerkkien kautta. Materiaalien avulla opiskelijan on mahdollista kehittää sekä perustaitojaan että syventyä psykologian sisältöihin kattavasti. Sisältöjen lisäksi sarjassa on tehtäviä, jotka kehittävät sekä opiskelun että kirjoittamisen taitoja pala palalta. Laaja-alaisen osaamisen kehittäminen on tehty materiaaleissa näkyväksi ja ymmärrettäväksi tavoitteissa ja asiasanoissa. Lisäksi runsas ja täysin uudistettu opettajan materiaali tarjoaa paljon vinkkejä tuntityöskentelyyn.

PS1 Toimiva ja oppiva ihminen -materaalissa tarkastellaan ihmisen toimintaa psykologian näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot ihmisen toimintaan vaikuttavista biologisista, sosiaalisista ja kulttuurisista sekä psyykkisistä tekijöistä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa soveltamaan psykologiaa hyvinvointinsa edistämiseen ja oppimisen taitojensa kehittämiseen. Lisäksi opiskelija harjoittelee psykologista ajattelua ja argumentointia sekä oppii arvioimaan kriittisesti tiedon tutkimusperusteita. Lue lisää!

PS2 Kehittyvä ihminen -materiaali johdattaa opiskelijan ymmärtämään ihmisen psyykkistä kehitystä halki elämänkulun, tunnistamaan kehityksen eri osa-alueita ja oivaltamaan niiden keskinäisen riippuvuuden. Oppimateriaalin kantavana teemana on kehityksen jatkuvuus läpi elämän. Materiaalissa paneudutaan erityisesti kiintymyssuhteen ilmenemiseen elämän eri vaiheissa ja identiteetin rakentumiseen. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021. Katso video!

Tutustu PS1 Toimiva ja oppiva ihminen (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!

Tutustu PS2 Kehittyvä ihminen (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!