Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Uudet S2-materiaalit tukevat erilaisia oppijoita

Uusi suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -sarja vastaa S2:n LOPSin tarpeisiin!

S2-opetus helpottuu! Julkaisemme uuden suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -sarjan, joka vastaa S2:n LOPSin tarpeisiin, tukee erilaisia oppijoita ja joustaa tarpeiden mukaisesti erilaisille ryhmille. Sarjan osat S210 ja S211 on jo julkaistu!

Sarja on suunniteltu suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden LOPSin vaatimusten mukaisesti, ja se valmistaa opiskelijoita kokonaisvaltaisesti S2-ylioppilaskokeeseen. Uusia S2-materiaaleja voi käyttää soveltuvin osin myös rinnakkain äidinkielen ja kirjallisuuden sarjan oppimateriaalien kanssa samankaltaisen rakenteen ansiosta.

Opetusteksteissä huomioidaan opiskelijoiden kehittyvä kielitaito. Luetun ymmärtämistä ja kielen omaksumista tukevat lukujen yhteenvedot, havainnollistavat kuvitukset ja tekstin ymmärtämistä käsittelevät tehtävät. Tekstien yhteydessä olevien sanastojen avulla termien ja ilmausten merkitykset on helppo tarkistaa, ja opiskelijan sanavaranto karttuu.

Uusien oppimateriaalien keskeinen tavoite on tarjota kattavaa tukea kielen eri osa-alueiden hallintaan. Kirjoittamista, kuuntelua ja lukutaitoa harjoitellaan läpi koko sarjan. Lisäksi materiaalit avaavat keskeiset kielen rakenteet selkeästi, mikä antaa opiskelijoille vankan pohjan kielen hallintaan. Autenttiset ja monimuotoiset tekstinäytteet innostavat opiskelemaan.

Opettajan työtä helpottavat valmis koetehtäväpankki, monipuoliset Studeon arvioinnin työkalut ja konetarkisteiset tehtävät. Uuden S2-oppimateriaalisarjan avulla LOPSin mukainen opetus helpottuu ja opiskelijoiden kielitaito kehittyy!

Uuden sarjan julkaisuaikataulu:

  • S21 ja S22 1.8.2024
  • S23 ja S24 1.10.2024
  • S25, S26, S27, S28 ja S29 vuonna 2025
  • S210 ja S211 julkaistu!