Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

TE2 Terveys ja ympäristö (LOPS 2021) on julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Studeon TE2 Terveys ja ympäristö (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

TE2-oppimateriaalin avulla opiskelija pääsee edistämään terveysosaamistaan monipuolisen materiaalin sekä vuorovaikutukseen että itsenäiseen työskentelyyn ohjaavien tehtävien avulla. Materiaalissa luodaan kokonaiskuvaa elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta sekä syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin. Opettajan oppaassa on ideoita materiaalin käyttämiseen sekä vinkkejä erilaisista oppimisen tavoista. TE2 sisältää paljon myös opiskelutaitoja harjoittavia tehtäviä.

Oppimateriaali kehittää opiskelijan valmiuksia hakea tietoa, arvioida terveyteen liittyvää tietoa ja vertailla lähteiden luotettavuutta. Opiskelija harjaantuu perustelemaan näkemyksiään tutkimustiedon avulla. Materiaali perehdyttää opiskelijaa tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin ja tutkimusprosessin vaiheisiin sekä valmentaa opiskelijaa kuvaamaan perustellen, miten saadaan luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa terveystiedon kysymyksiin.

Oppimateriaalin avulla opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon ja arkitiedon eron terveyden ja sairauksien riskien, syiden, vaikutusmekanismien ja seurausten selittämisessä. Opiskelija osaa kuvata terveysviestinnän muotoja ja vaikutuskeinoja sekä analysoida terveysviestinnän merkitystä ihmisten terveyskäsityksille. Materiaalin avulla opiskelija oppii analysoimaan ja arvioimaan omien tarpeiden, asenteiden, arvojen ja käsitysten ohjaavaa vaikutusta terveyteen liittyvissä valinnoissa sekä omien elintapojen ja kulutustottumusten merkitystä terveydelle ja ympäristölle. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Tutustu TE2 Terveys ja ympäristö LOPS 2021 -oppimateriaaliin täällä!