Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Studeos nya läromedel HÄ2 Hälsa och miljö (GLP2021) har nu publicerats!

Bekanta dig med de nya GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

Med hjälp av läromedlet för HÄ2 – Hälsa och miljö har studerande en möjlighet att främja sin egen hälsokompetens tack vare de olika uppgiftstyperna som handleder studerande till samarbete och självständigt arbete. Materialet ger en helhetsbild över hur hälsosam och trygg den egna livsmiljön är och fördjupar kunskapen om beroenden och deras inverkan på hälsan. I lärarguiden finns det färdiga idéer för hur materialet kan användas samt tips för olika undervisningsmetoder. HÄ2 består också av många uppgifter där man tränar upp sina studiefärdigheter.

Läromaterialet utvecklar studerandes färdigheter att inhämta information, bedöma hälsoinformation samt jämföra olika källors pålitlighet. Studerande blir van med att motivera sina egna åsikter och synpunkter med hjälp av forskningsbaserad information. Materialet fördjupar studerandes kunskap om hur forskningsdata samlas in och vilka steg forskningsprocessen består av. Studerande handleds också i att kunna beskriva på vilket sätt man kan samla in pålitlig och mångsidig forskningsdata om hälsorelaterade frågor.

Med hjälp av läromaterialet förstår studerande skillnaden mellan vetenskaplig och vardagskunskap då man ska förklara orsaker, risker, påverkningsmetoder och följder av hälsorelaterade teman. Studerande kan beskriva olika former av hälsokommunikation och påverkningsmetoder samt analysera betydelsen av hälsokommunikation för människans förståelse av hälsa. Med hjälp av materialet lär sig studerande att analysera och bedöma effekten av de egna behoven, attityderna, värderingarna och uppfattningarna på de vardagliga valen samt de egna levnads- och konsumtionsvanornas betydelse för hälsan och miljön. Läs mera!

Bekanta dig med HÄ2 Hälsa och miljö (GLP 2021) läromaterialet här!