Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen (GLP 2021) har publicerats!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

Med hjälp av Studeos RE3-läromedel blir de studerande bekanta med religionerna i Indien, Kina och Japan samt naturreligioner och nyreligiösa rörelser. I läromedlet illustreras med hjälp av bilder, videomaterial och aktuellt medieinnehåll vilket inflytande dessa religioner har på människors vardagsliv, relationer och livsskeden samt i kulturer och samhällen av olika slag. De studerande lär sig känna igen inflytande från religioner och religiösa rörelser såväl där de uppkommit och traditionellt funnits som i västvärlden.

Läromedlet vidgar de studerandes religiösa bildning och utvecklar deras läskunnighet i fråga om religioner och medier. Uppgifterna utvecklar deras kunskaper och färdigheter gällande religiösa uppfattningar, värderingar och traditioner. Detta hjälper dem delta i religionsdialog samt verka i arbetslivet och internationella miljöer. I läromedlet finns såväl självkorrigerande uppgifter som fördjupade och tillämpade uppgifter som bland annat handlar om att söka information. Läs mera!

Lärarens arbete stöds av en diger lärarguide samt en omfattande provuppgiftsdatabas med modellsvar. Ett redigerbart presentationsmaterial underlättar likaså lärarens arbete.

Bekanta dig med läromedlet RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen (GLP 2021) här!