Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

RE1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och islams fotspår (GLP 2021) har publicerats!

Bekanta dig med de nya GLP 2021-läromedlen på Studeos förnyade plattform.

Studeos RE1-läromedel presenterar religionen som ett levande fenomen samt den mångfacetterade betydelse religioner och religiositet har i individers och gruppers liv, inte minst när det gäller att bygga en hållbar framtid. Fenomenet religion studeras särskilt via judendomen, kristendomen och islam, vars rötter, kulturarv och samhälleliga betydelse behandlas. Läromedlet granskar dessutom irreligiositet och drag som kännetecknar religionslöshet.

Med hjälp av läromedlet utvecklas de studerandes mångsidiga kompetens väl. Studerandevänliga texter, exempel, bilder, videor, varierande uppgifter, autentiska källor samt länkar till aktuellt medieinnehåll stärker de studerandes religiösa och kulturella läsförmåga och ger dem beredskap att både diskutera åskådningsfrågor och agera i miljöer som präglas av mångreligiositet och kulturell mångfald. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet på Studeos förnyade plattform som är ännu mer mångsidig och bättre än den tidigare.

Bekanta dig med läromedlet RE1 Religionen som fenomen – i judendomens, kristendomens och islams fotspår (GLP 2021) här!