Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Psykologian sarjan päättävä PS Psykologian kertaus (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Studeon lukion oppimateriaalit uudistuvat vastaamaan LOPS 2021:n tarpeisiin.

PS Psykologian kertausmateriaali auttaa kertaamaan ja jäsentämään lukion psykologian laajaa oppimäärää sekä harjoittelemaan ylioppilaskokeessa tarvittavia taitoja. Materiaalin avulla opiskelija saa vielä perusteellisen katsauksen kaikkeen aiemmin opittuun sekä tutkimukseen perustuvat vinkit kertaamiseen. Materiaali sopii käytettäväksi minkä tahansa psykologian oppimateriaalisarjan kertaamisen tukena.

Psykologian kertausmateriaali harjaannuttaa psykologiseen ajatteluun ja argumentointiin sekä aktivoi opiskelijan vastuuseen omasta oppimisestaan. Materiaalin avulla itsenäisesti opiskeleva opiskelija tai opettajan ohjaama ryhmä voi edetä teemoittain rakentuvaa oppimispolkua tai valikoida tarpeidensa mukaisesti mieleenpalauttamista ja syventymistä vaativat aiheet.

Materiaali sisältää runsaasti perustehtäviä, joilla on helppo palauttaa mieleen käsitteitä ja teorioita. Syventävät ja soveltavat tehtävät ohjaavat opiskelijaa yhdistämään eri opintojaksoilla käsiteltyjä tietoja ja tarkastelemaan ilmiöitä kokonaisvaltaista psykologista ajattelua osoittaen. Materiaalin avulla opiskelija myös tutustuu tehtävätyyppeihin, joita hänellä tulee vastaan ylioppilaskokeessa. Katso oppimateriaalin lisätiedot täältä!

Tutustu PS Psykologian kertaus (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla täällä.