Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

Innostava PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021) auttaa kehittämään kypsää psykologista ajattelua. Oppimateriaali harjaannuttaa kestämään tiedon ristiriitaisuutta ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan ihmisen toimintaa ja erilaisuutta selittävistä tekijöistä. Arjesta tuttuja toimintoja tarkastellaan persoonallisuuden sekä tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksessa muodostuvana kokonaisuutena.

Ajatteluun haastavat ja uteliaisuutta virittävät tehtävät ohjaavat ymmärtämään keskeisiä yksilöiden välisiä eroja selittäviä teorioita ja pohtimaan persoonallisuuden monikerroksisuutta. Tehtävät tarjoavat erinomaisia välineitä oman identiteetin ja ihmiskäsityksen rakentamiselle. Lisäksi opiskelija oppii soveltamaan psykologian tietoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja ihmisten keskinäisen erilaisuuden ymmärtämiseen. Mukana on paljon uusia kiinnostavia tutkimusesimerkkejä ja kokonaiskatsaus tutkimusmenetelmiin. Oppimateriaali tukee ehyen kokonaisnäkemyksen muodostamista nivomalla yhteen sekä aiemmin opittua ja uutta tietoa että psykologian perusteita ja tutkimuksellisuutta. Oppimateriaalissa on myös Abitti-koetehtäväpaketti.

Oppimateriaalin havainnolliset kuvat ja esimerkit auttavat opiskelijaa oppimaan psykologian käsitteitä sekä palauttamaan mieleen opittuja asioita. Lukukohtaiset tavoitteet ohjaavat opiskelijaa opiskelussa, ja laaja-alainen osaaminen on tehty näkyväksi ja ymmärrettäväksi asiasanoissa ja tavoitteissa. Oppimateriaaliin on myös tulossa lukukohtaiset muokattavat opetusdiat sekä sisällöt kokoavat tulostettavat tiivistelmät pdf-muodossa. Lue lisää!

Tutustu PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla tästä.