Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

PS4 Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

PS4 Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021) on opiskelijaa aktivoiva oppimateriaali, joka ohjaa ymmärtämään tunteiden ja psyykkisen itsesäätelyn merkitystä ihmisen toiminnassa. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä tarkastelemaan asiantuntevan kriittisesti median viestintää hyvinvoinnista.

Monipuoliset, pedagogisesti tarkkaan suunnitellut tehtävät tukevat tiedonrakentamista ja kehittävät vuorovaikutus- ja ajattelutaitoja, tutkimusten arviointia sekä itseohjautuvuutta.
Lisäksi tehtävät ohjaavat opiskelijaa soveltamaan tietoa omaan elämäänsä ja kehittämään omia hyvinvointitaitojaan. Eläytymistä tukevien materiaalien kautta opiskelija hahmottaa mielenterveyshäiriöitä kokemuksellisella tasolla sen lisäksi, että niistä on tarjolla vankkaa teoreettista taustatietoa.

Oppimateriaalin sanastot auttavat opiskelijaa oppimaan psykologian termejä sekä palauttamaan mieleen opittuja asioita. Lukukohtaiset tavoitteet ohjaavat opiskelijaa opiskelussa, ja laaja-alainen osaaminen on tehty näkyväksi ja ymmärrettäväksi asiasanoissa ja tavoitteissa. Lue lisää!

Tutustu PS4 Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!