Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

PS4 Känslor och mental hälsa (GLP 2021) har publicerats!

Du kan bekanta dig med de nya läromedlen för GLP 2021 på Studeos förnyade plattform.

PS4 Känslor och mental hälsa (GLP 2021) är ett läromedel som aktiverar och handleder den studerande att förstå känslornas och den psykiska självregleringens betydelse i människans aktivitet. Den studerande lär sig analysera och bedöma faktorer som påverkar välbefinnandet och den mentala hälsan samt att kritiskt granska hur medierna skriver om välbefinnande.

De mångsidiga och pedagogiskt noggrant planerade uppgifterna stödjer uppbyggandet av kunskap och utvecklar tanke- och interaktionsfärdigheterna, förmågan att bedöma undersökningar och självstyrt lärande. Dessutom vägleder uppgifterna den studerande att tillämpa sina kunskaper på det egna livet och utveckla de egna välbefinnandefärdigheterna. Tack vare de engagerande materialen får den studerande en personlig uppfattning om psykiska störningar i tillägg till en omfattande teoretisk kunskap.

Ordlistorna i läromedlet hjälper den studerande att lära sig psykologiska termer och att återkalla tidigare lärda innehåll. De kapitelvisa målen stöder den studerande i hens studier och den mångsidiga kompetensen har synliggjorts i målen och i indextermerna. Se mer information om läromedlet samt priser här!

Bekanta dig med läromedlet PS4 Känslor och mental hälsa (GLP 2021) på Studeos plattform här.