Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

PS3-oppimateriaali perehdyttää opiskelijan taitavaan ajatteluun ja ohjaa ymmärtämään ihmisen tiedonkäsittelyn periaatteita ja rajoituksia. Opiskelija oppii perustiedot ihmisen tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnasta sekä niiden hermostollisesta perustasta.

Materiaalin kiinnostavat tutkimusesimerkit avaavat kognitiivisen neurotieteen menetelmiä ja auttavat sisäistämään kokeellisen psykologisen tutkimuksen idean. Oppimateriaali myös auttaa opettajaa ohjaamaan opiskelijoiden omia pieniä psykologisia kokeita.

Lukujen aloituskysymykset, selkeä rakenne ja tiivistelmät auttavat opiskelijaa hahmottamaan olennaisen. Kuvat ja monipuoliset tehtävät auttavat lisäksi omaksumaan biologisen psykologian keskeisen käsitteistön. Tehtävät ohjaavat opiskelijaa soveltamaan tietoa arkielämän ilmiöihin ja kehittämään omia taitavan ajattelun valmiuksiaan.

Materiaalissa on runsas opettajan opas vinkkeineen sekä opettajan diat, joita voi muokata omaan käyttöön sopiviksi. Materiaalissa on myös tulostettavat tiivistelmät, jotka voi jakaa opiskelijoille joko tiedostona tai tulostettuna. Laaja koetehtäväpankki sisältää monipuolisia kehittelytehtäviä, perustehtäviä sekä soveltavia tehtäviä. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Tutustu PS3 Tietoa käsittelevä ihminen (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!