Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

PS2 Människans utveckling (GLP 2021) har publicerats!

GLP 2021 -läromedlen publiceras först på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i juli 2021.

PS2-läromedlet ger de studerande förståelse för människans utveckling under hela livscykeln samt kännedom om utvecklingens delområden och hur dessa är beroende av varandra. Det bärande temat är utvecklingens kontinuitet. Anknytningsrelationen – hur den tar sig uttryck i olika skeden av livet samt ligger till grund för identiteten – betonas särskilt.

Tankeväckande exempel på undersökningar hjälper de studerande förstå utvecklingspsykologiska forskningsmetoder, och läromedlets mångsidiga uppgifter utvecklar de studerandes kritiska tänkande samt lär dem tillämpa utvecklingspsykologisk kunskap för att förstå människans utveckling. Tack vare ett omfattande lärarmaterial och färdiga provuppgifter samt modellsvar är det lätt att bygga upp studieavsnitt där uppgifter kan tilldelas individuellt, bedömningen är varierande, den mångsidiga kompetensen utvecklas och de studerande gestaltar utvecklingspsykologin som en helhet. I materialet ingår många didaktiska tips samt lektionsidéer som underlättar lärarens arbete såväl som presentationsmaterial och en anteckningsstomme. Läs mer!

Du kan bekanta dig med materialet via Studeos nuvarande lärplattform. Den nya plattformen lanseras i juli 2021.

Kolla in studiematerialet PS2 Människans utveckling (GLP 2021) här!