Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

PS1 Den aktiva och lärande människan (GLP 2021) har publicerats!

GLP 2021-läromedlen publiceras först på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i augusti 2021.

Läromedlet presenterar psykologiska perspektiv på människans aktivitet med hjälp av psykologiska undersökningar som väcker de studerandes nyfikenhet. De studerande får grundläggande kunskap om biologiska, sociala, kulturella och psykiska faktorer som påverkar människans aktivitet. De handleds att tillämpa psykologisk kunskap för att främja sitt välbefinnande och utveckla sina inlärningsfärdigheter.

De studerande fördjupar sig dessutom i ett valfritt fenomen som anknyter till välbefinnande och övar sig i att söka information samt tänka och argumentera psykologiskt. Materialet erbjuder de studerande ett stort antal mångsidiga och aktiverande uppgifter för såväl individuellt som kollaborativt kunskapsbygge och läraren en mångfald av lektionsidéer. Med hjälp av uppgifterna lär sig de studerande att observera och reflektera över människans aktivitet med hjälp av psykologiska begrepp och modeller samt att kritiskt granska den forskning som kunskapen bygger på. Samtidigt utvecklas de mångsidiga framtida kompetenserna. Läs mer!

Du kan nu bekanta dig med läromedlet på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i augusti 2021.

Kolla in studiematerialet PS1 Den aktiva och lärande människan (GLP 2021) här!