Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

I och med PS Psykologi: repetition är serien läromedel i psykologi (GLP 2021) nu komplett!

Repetitionsmaterialet hjälper de studerande förbereda sig för studentskrivningarna.

Läromedlet PS Psykologi: repetition hjälper de studerande repetera och greppa gymnasiets hela lärokurs i psykologi samt träna sådana färdigheter som de behöver i studentprovet. Läromedlet ger de studerande en grundlig översikt över allt de lärt sig tidigare och forskningsbaserade repetitionstips. Materialet kan användas i repetitionssyfte vilken läromedelsserie man än använt.

Repetitionsläromedlet ger de studerande övning i att tänka och argumentera psykologiskt samt aktiverar dem att ta ansvar för sitt eget lärande. Med hjälp av det kan studerande som studerar självständigt eller under en lärares ledning framskrida enligt en tematiskt uppbyggd lärstig eller enligt eget val välja att repetera ämnen som kräver att de både återkallar stoff i minnet och fördjupar sig. 

Materialet innehåller en stor mängd basuppgifter, vars syfte är att de studerande ska återkalla begrepp och teorier i minnet. De fördjupade och tillämpade uppgifterna handleder de studerande att kombinera kunskap som tagits upp i olika studieavsnitt och att granska fenomen på ett helhetsmässigt, psykologiskt sätt. Med hjälp av materialet blir de studerande bekanta med de uppgiftstyper som förekommer i studentprovet. Se mera information och prislista här.

Bekanta dig  med läromedlet PS Psykologi: repetition (GLP 2021) på Studeo-plattformen här.