Matematik (kort lärokurs)

MAB7 Ekonomisk matematik (GLP 2021)

Öjvind Sandsjoe Hanna Hellsten Sini Kähkönen Heidi Nylund Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Bo Sjöholm Anders Svartström Jussi Talja
8,25 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 27.7.2022

Studeos läromaterial för modulen MaB7 behandlar ekonomisk matematik. ILäromedlets kapitel inspirerar och utvecklar de mångsidiga kompetenserna och stöder den studerande med mångsidiga exempel, många interaktiva applikationer samt instruktionsvideon för användning av olika program

Läromaterialet är utformat så att det ska vara lätt för studerandena att också på egen hand gå igenom nytt material vilket betyder att det också lämpar sig bra för flipped learning och distansundervisning. Läromaterialet innehåller mångsidiga uppgifter som stöder och utmanar alla studerande. Matematiska lösningar kan skrivas in direkt i läromaterialet och varje uppgift har modellösningar som studerandena kan se efter att uppgifterna är inlämnade. Materialet innehåller också funktioner som gör det lätt för läraren att följa med alla studerandes prestationer samt gör det lättare att göra en mångsidig bedömning av modulen.

Slutet på varje helhet har ett kapitel "Utvärdera dina kunskaper" som kan användas av studeranden för att reflektera och testa sin kunskap i lärostoffet.