Filosofi

FI3 Samhällsfilosofi (GLP 2021)

Laura Apell Antti Kajas Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Clara Nordman Marja Oilinki Jani Tiirikainen
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 27.9.2022

Det nya läromedlet FI3 (GLP2021) erbjuder de studerande redskap att bygga upp en egen uppfattning om samhällsfilosofiska frågor gällande exempelvis kontraktsteorierna, makt, frihet, jämlikhet och rättvisa.

Det mångsidiga, högklassiga och användarvänliga innehållet uppmuntrar de studerande att fördjupa sitt eget tänkande, förbättra sin beredskap till dialog och kritiskt tänkande, påverka samt delta i gemensamma diskussioner. Djupdykningar i samhällsfilosofiska frågor görs med hjälp av aktuella texter, bilder, nyheter, videor och länkar. I FI3 ingår pedagogiskt välplanerade uppgifter, såväl självkorrigerande basuppgifter som fördjupade och tillämpade uppgifter. De mångsidiga uppgifterna i enskilda kapitel samt provuppgiftsdatabasen stöder även studerande som förbereder sig för studentprovet i filosofi.

Bland de mångsidiga kompetenserna betonas särskilt den samhälleliga kompetensen samt etisk kompetens och miljökompetens. Samhällsfilosofiska klassiker presenteras i ett självständigt repetitionskapitel.