Elämänkatsomustieto

ET6 Tulevaisuus (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 4.12.2023

Opintojaksolla Tulevaisuus tarkastellaan hyvää elämää, yhteiskuntaa, kulttuureja, katsomuksia ja ympäristöä tulevaisuuden näkökulmasta. Materiaali auttaa opiskelijaa käsittelemään elämänkatsomuksen kannalta keskeisiä aihealueita kauaskantoisesti ja tulevaisuutta pohtien. Opintojakso auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta sekä kulttuuriin liittyvistä kysymyksistä. 

Oppimateriaali sopii niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun.