Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Oppimaan innostava FY6 Sähkö (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Studeon lukion oppimateriaalit uudistuvat vastaamaan LOPS 2021:n tarpeisiin.

Nykyaikainen FY6 Sähkö (LOPS 2021) tutustuttaa sähköiseen vuorovaikutukseen ja tasavirtapiireihin havaintojen ja mittausten kautta. Opiskelija harjaantuu käyttämään sähköopin käsitteitä ja malleja sähköilmiöihin ja tasavirtapiireihin sekä soveltamaan niitä myös yksinkertaisiin sähkölaitteisiin, aurinkokennoon ja sähköenergian varastoimiseen.

Oppimateriaali sisältää ohjeita kokeellisiin töihin ja virtapiirien rakentamiseen. Virtapiirien kvalitatiivisten tarkastelujen lisäksi materiaalissa on esitetty mittauksia hyödyntäen monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Materiaali tarjoaa myös valmiita mittaustuloksia ja videomateriaaleja kokeellisista tutkimuksista sekä tietoa sähköturvallisuudesta.

Oppimateriaalin runsaat tehtävät, simulaatiot ja videot harjaannuttavat virtapiirien toiminnan ymmärtämiseen, kytkentäkaavioiden piirtämiseen sekä mittaustulosten analysointiin ja tulkintaan. Selkeät ohjelmisto-ohjeet tukevat opiskelua. Katso oppimateriaalin lisätiedot täältä!

Tutustu FY6 Sähkö (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla täällä!