Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAB9 Tilastolliset ja todennäköi­syysjakaumat (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Studeon lyhyen matematiikan sarja täydentyi uudella oppimateriaalilla.

Oppimaan innostava MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS 2021) täydentää todennäköisyyslaskennan ja tilastojen käsittelyn tietoja ja taitoja. Oppimateriaali syventää tilastollisten tunnuslukujen käytön osaamista ja antaa taidot toistokokeeseen liittyvien todennäköisyyksien laskemiseen binomitodennäköisyyden avulla. Lisäksi materiaali tutustuttaa erilaisiin jakaumiin, erityisesti binomi- ja normaalijakaumaan. Materiaali perehdyttää tilastolliseen päättelyyn tarkastelemalla keskiarvon keskivirhettä ja luottamusväliä sekä suhteellisen osuuden luottamusväliä.

Oppimateriaalin havainnollistavien esimerkkien ja ohjevideoiden avulla opiskelija oppii hyödyntämään ohjelmistoja tilastollisen aineiston järjestämisessä, analysoimisessa ja esittämisessä. Ohjelmistojen käyttötaidot korostuvat erityisesti jakaumien opiskelussa. Opetuksen tueksi on laaja koetehtäväpankki ja kätevä opettajan opas. Materiaali auttaa myös kertaamaan yo-kokeeseen. Katso oppimateriaalin lisätiedot ja hinnasto täältä.

Tutustu MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla täällä!