Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAB9 Statistik och sannolikhetsfördelningar (GLP 2021) har nu publicerats

Studeos serie i kort matematik har kompletterats med ett nytt läromedel.

Det inspirerande läromedlet MAB9 Statistik och sannolikhetsfördelningar (GLP 2021) fördjupar den studerandes kunskaper och färdigheter i sannolikhetskalkyl och statistik. Den studerande lär sig mera om statistiska mått och lär sig räkna uppgifter med binomialsannolikhet. Dessutom introducerar läromedlet olika fördelningar, särskilt binomial- och normalfördelningen. Materialet ger också en introduktion till statistisk slutledning genom att undersöka medelvärdets standardfel och konfidensintervall samt konfidensintervallet för en relativ andel.

Genom exemplen och instruktionsvideorna i det illustrativa läromedlet lär sig den studerande  att använda programvara för att organisera, analysera och presentera statistiska data. Färdigheterna i att använda programvara betonas särskilt i avsnittet med olika fördelningar. Som stöd för undervisningen finns en omfattande uppgiftsbank och en praktisk lärarhandledning. Materialet är även till nytta när man repeterar inför studentexamen. Se mer information om läromedlet och priserna här.

Utforska läromedlet MAB9 Statistik och sannolikhetsfördelningar (GLP 2021) på Studeos plattform här!