Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

Innostava MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021) johdattaa opiskelijan lineaaristen ja eksponentiaalisten matemaattisten mallien maailmaan. Oppimateriaalissa lineaariseen malliin tutustutaan muun muassa tutkimalla suoran kulkua ja yhtälöä sekä suorien asemaa toisiinsa nähden. Eksponentiaalista mallia lähestytään eksponentti- ja potenssiyhtälöiden kautta edeten erilaisiin yhtälönratkaisuun liittyviin ongelmiin sekä eksponentiaaliseen mallintamiseen. Mallintamista tehdään myös sovittamalla pistejoukkoon erilaisia malleja laskinohjelmistoja hyödyntäen. Samalla opitaan arvioimaan erilaisten mallien hyvyyttä.

Oppimateriaali on matemaattisesti eksakti luoden samalla yhteyksiä matemaattisten mallien soveltamiseen arkielämässä. Oppimista tukevat lukuisat tutkimustehtävät, havainnolliset esimerkit ja ohjelmistovinkit. Materiaali sisältää monipuolisia datatehtäviä tiedostoineen, ja niiden käsittelyyn on selkeät video-ohjeet. Oppimateriaalin tehtävien aihepiirit ovat monipuolisia, ja lisäksi oppiainerajat ylittäviä tehtäviä on useita.

Opetuksen tueksi on käytännöllinen opettajan opas. Laajassa koetehtäväpankissa harjoitukset on jaoteltu sekä aihealueittain että (A)- ja (B)-tehtäviin. Oppimateriaalissa on runsaasti tehtäviä, sekä konetarkisteisia että editorilla vastattavia. Tehtäviä on myös helppo kohdistaa opiskelijan taitotason mukaan. Opetusvideot ja tehtävien malliratkaisut auttavat opiskelijaa kehittämään matemaattista osaamistaan. Mukana on myös oppimateriaalin sisällöt kattava Abitti-koetehtäväpaketti. Lue lisää!

Tutustu MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla tästä!