Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAB3 Geometri (GLP 2021) har publicerats!

Bekanta dig med de nya GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

MAB3 Geometri (GLP 2021) stöder de studerande att förstärka sina färdigheter i plan- och rymdgeometri. I materialet finns rikligt med interaktiva appleter och mångsidiga instruktioner för användningen av matematiska ritprogram. Användningen av de olika räknarprogrammen stöds med instruktionsvideon och exempel. Inspirerande innehåll med praktiska exempel motiverar att studera geometri.

Via de inledande uppgifterna i varje kapitel kommer de studerande snabbt in i kapitlets tema och de olika undersökningsuppgifterna hjälper studerande att gestalta det som studeras. Sin egen nivå kan studerande utvärdera med uppgifterna och självvärderingarna i “Testa vad du kan”-kapitlen. Varje kapitel i läromedlet innehåller rikligt med mångsidiga uppgifter av varierande svårighetsgrad. Bland uppgifterna finns uppgifter som övar upp förmågan att formulera sig matematiskt.

De mångsidiga kompetenserna har lyfts fram i läromedlet via teman och uppgifter. I lärarguiden finns dessutom mera information om de mångsidiga kompetenserna. I lärarguiden finns även editerbara Powerpoint-presentationer samt en omfattande provuppgiftsbank. I lärarguiden finns även ett Abitti-provuppgiftspaket som täcker hela läromedlet. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet MAB3 Geometri (GLP 2021) här!