Matematik (kort lärokurs)

MAB Kort matematik: repetition (GLP2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sini Kähkönen Öjvind Sandsjoe Bo Sjöholm Jussi Talja Henrik Wennman Ali Grönqvist Lauri Hellsten
21,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 6.11.2023

MAB Repetition (GLP 2021) hjälper de studerande att återkalla det inlärda när det gäller  det centrala innehållet och de färdigheter som behövs under studentexamensprovet. Materialet omfattar många uppgifter på olika kravnivåer. Detta stöder varje studerande i strävandet  att uppnå de egna målen. Man kan öva sig på uppgifter hörande till både A- och B-delarna i proven. Det ger en god träning i att dels använda olika program på ett vettigt sätt, dels i att göra välmotiverade lösningar.