Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAA7 Integralkalkyl (GLP 2021) är publicerad!

Studeos läromedel för gymnasiet förnyas för att motsvara kraven i GLP 2021.

MAA7 Integralkalkyl (GLP 2021) ger de studerande nya metoder för att skapa och
undersöka matematiska modeller och producera matematiska motiveringar. Läromedlet
hjälper de studerande att förstå integralkalkylens grundbegrepp, såsom primitiv funktion och
integral, med både algebraiska och grafiska metoder.

Kapitlen innehåller mångsidiga exempel, interaktiva applikationer som underlättar
förståelsen och tillhörande undersökningsuppgifter. Ett stort antal åskådliga bilder
stöder inlärningen av temat. Klara instruktioner stöder användningen av olika program, i till
exempel undervisningsvideor och modellösningar till uppgifterna. Den studerande övar sig
på att utnyttja program för att undersöka kurvor och rotationskroppar samt i olika
tillämpningar.

MAA7 innehåller ett stort antal mångsidiga uppgifter, allt från automatiskt granskade
basuppgifter till praktiska tillämpningar och uppgifter som besvaras med en editor.
Uppgifternas modellösningar hjälper de studerande att analysera sina egna lösningar och
producera exakt motiverade slutsatser. Mera information om läromedlet hittar du här!

Bekanta dig med läromedlet MAA7 Integralkalkyl (GLP2021) på Studeos plattform här!