Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAA6 Derivata (GLP 2021) är nu publicerad!

Studeos läromedel för gymnasiet förnyas för att motsvara kraven i GLP 2021.

Den moderna och inspirerande MAA6 Derivata (GLP 2021) ger de studerande nya metoder för att studera matematiska modeller. Läromedlet hjälper till att bilda en exakt förståelse för till exempel begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata.

Läromedlet visar hur man använder derivatan för att hitta extremvärden både i abstrakta matematiska uppgifter och i praktiska situationer. De interaktiva appletarna i kapitlen hjälper till att skapa en konkret och tydlig förståelse av grunderna för differentialkalkyl, såsom derivatan som den momentana förändringshastigheten för en funktion.

MAA6 innehåller rikligt med mångsidiga uppgifter: allt från självrättande basuppgifter, via praktiska tillämpade uppgifter till uppgifter som besvaras med editorn. Som stöd för bedömningen finns en omfattande provuppgiftsdatabas med modellösningar samt en guide för läraren. Läromedlets innehåll och uppgifter går lätt att differentiera enligt de studerandes kunskaps- och ambitionsnivå. Se tilläggsinformation om läromedlet här!

Bekanta dig med läromedlet MAA6 Derivata (GLP 2021) på Studeos plattform här!