Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAA4 Analytisk geometri och vektorer (GLP 2021) är nu publicerad!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

MAA4 Analytisk geometri och vektorer (GLP 2021) – koordinatsystemet i planet och vektorerna ger nya verktyg till att lösa geometriska problem.

Det moderna läromedlet hjälper studerande att förstå hur den analytiska geometrin bildar kopplingar mellan geometrin och algebreiska begrepp. Studerande lär sig att studera punkter, avstånd, och vinklar i planet samt att utnyttja vektorer då plangeometriska problem tacklas. Undervisningsvideorna och modellösningarna stöder de studerande att utveckla sitt matematiska kunnande.

Förutom de mångsidiga exemplen, som läromedlet innehåller, finns interaktiva applikationer, vilka stöder förståelsen tillsammans med uppgifterna som kräver iakttagelser. Läromedlet har rikligt med uppgifter, både automaträttade samt med lösningar som byggs upp med editorn. Användning av programmen stöds via de tydliga programtipsen samt instruktionsvideorna. Programmen utnyttjas till att undersöka bland annat kurvor och vektorer samt i olika tillämpningar. Uppgifterna är lätta att differentiera enligt studerades kunskapsnivå.

Den omfattande lärarguiden, med bland annat redigerbara PPT-presentationer för varje lektion, stöder läraren. I den omfattande provuppgiftsdatabasen är uppgifterna uppdelade både enligt tema samt i (A)- och (B)-uppgifter. Ett Abitti-provpaket medföljer. Läs mera!

Bekanta dig med Studeos läromedel MAA4 Analytisk geometri och vektorer (GLP 2021) här!