Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

Nykyaikainen MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (LOPS 2021) johdattaa opiskelijan matematiikan lukuteorian perusteisiin sekä tukee opiskelijan algoritmisen ajattelun ja ohjelmointitaitojen kehittymistä. MAA11:n tavoitteena on muodostaa logiikasta, ohjelmoinnista ja lukuteoriasta toisiaan tukeva kokonaisuus ja ohjata opiskelijaa toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla. Oppimateriaalin avulla opiskelija perehtyy lisäksi logiikan peruskäsitteisiin ja oppii tutkimaan muun muassa lukujen jaollisuutta.

Helppo selainpohjainen ohjelmointiympäristö madaltaa kynnystä Python-ohjelmointikielen perusteiden opetteluun. Lisäksi selkeät ohjelmisto-ohjeet auttavat opiskelijaa hyödyntämään laskinohjelmistoja lukuteoriaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Monipuoliset ja vuorovaikutteiset sovelmat sekä niihin liittyvät havaitsemistehtävät tukevat uusien käsitteiden ja ohjelmointiperiaatteiden oppimista. Tehtävät tarjoavat harjoitusta perusasioiden haltuunottamiseen sekä myös haastavampien ongelmien ratkaisemiseen.

Laajassa koetehtäväpankissa harjoitukset on jaoteltu sekä aihealueittain että (A)- ja (B)-tehtäviin. Oppimateriaalissa on runsaasti tehtäviä, sekä konetarkisteisia että editorilla vastattavia – niitä on myös helppo kohdistaa opiskelijan taitotason mukaan. Opetusvideot ja tehtävien malliratkaisut auttavat opiskelijaa kehittämään matemaattista osaamistaan. Mukana on myös oppimateriaalin sisällöt kattava Abitti-koetehtäväpaketti. Lue lisää!

Tutustu MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!