Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Lukion ruotsin opiskeluun lempeä lähtö – ennakkoesittelyssä RUB0 Resan börjar! -materiaali

RUB0 Resan börjar! (LOPS 2021) ilmestyy 4.4.2024

Meillä on hyviä uutisia: julkaisemme 4.4.2024 uuden ruotsin kielen oppimista tukevan oppimateriaalin. RUB0 Resan börjar! (LOPS 2021) sopii lukiolaisen opintojen tueksi, peruskoulun 9. luokan lisämateriaaliksi ja toisen asteen valmistavaksi ruotsin oppimateriaaliksi.

Resan börjar! auttaa opiskelijaa kertaamaan peruskoulusta tuttuja B1-ruotsin aihepiirejä, perusilmauksia ja -kielioppia. Voit teettää opintojakson alussa opiskelijoillesi lähtötasotestin, joka auttaa sinua arvioimaan opiskelijoiden kielenosaamisen tason ja suunnittelemaan opintojaksolla opiskeltavia aiheita.

Oppimateriaali motivoi opiskelijoita panostamaan ruotsin kielen opiskeluun ja näkemään kielen osaamisen hyödyn arjen tilanteissa. Jokaisen jakson alussa on aiheeseen johdattava ja nuorta innostava video. Oppimateriaalin teemoissa opiskelija harjoittelee viestintätilanteita, kuten itsensä esittelyä ja lähipiiristään, koulupäivästään ja vapaa-ajastaan kertomista. Materiaalin avulla opiskelija oppii myös muissa arjen vuorovaikutustilanteissa toimimista, kuten toisiin tutustumista, kuulumisten vaihtoa, mielipiteen ilmaisemista, tapaamisesta sopimista sekä ravintolakeskustelua. Kielen opiskeluun hauskuutta lisää kulttuuriluvussa oleva Pohjoismaihin liittyvä tietovisa, jolla opiskelija voi testata tietouttaan.

Oppimateriaalin kielioppiluku tukee kertausta selkeän teoriaosion ja monipuolisten tehtävien avulla. Koetehtäväpankissa on kielitaidon eri osa-alueita mittaavia koetehtäviä teksti- ja kielioppiluvuista. Sanastojen opettelua auttaa sanojen piilotus -toiminto, jonka avulla sanastosta saa piilotettua joko suomenkielisen tai ruotsinkielisen sanan.

Runsaat ja monipuoliset tehtävät tukevat oppimista ja kasvattavat opiskelijan motivaatiota ruotsin opiskeluun. Perustehtävät, syventävät ja soveltavat tehtävät auttavat oppimaan olennaisimmat asiat ja syventämään osaamista. Konetarkisteiset tehtävät helpottavat opettajan työtä ja antavat opiskelijalle välitöntä palautetta osaamisestaan. Materiaalissa on myös ääntämis- ja keskustelutehtäviä, ja äänitteet puolestaan harjaannuttavat kuullunymmärtämistä.

RUB0-oppimateriaalilla eriyttäminen on monipuolista, sillä materiaali on suunniteltu tukemaan oppimista ja siirtymistä ruotsin lukio-opintoihin. Eriyttämistyökalun avulla eritasoisia tehtäviä on helppo kohdistaa erilaisille oppijoille. Pidemmät luetunymmärtämistehtävät ovat myös audioina, mikä tarjoaa vaihtoehdon lisätukea tarvitseville opiskelijoille. Materiaaliin on myös helppo lisätä omia tehtäviä tai linkkejä.

Opettajan tukena on kattava opettajan opas, joka sisältää vinkkejä oppimateriaalin käyttöön. Lisäksi jokaisessa jaksossa on tulostettavaa lisämateriaalia. 

  • Tutustu RUB0 Resan börjar! -oppimateriaaliin täällä!
  • Lukion ruotsin sarjan löydät täältä.
  • Yläkoulun ruotsin sarjan löydät täältä