Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Läromedlet RE4 Religion, kultur och samhälle i Finland har nu publicerats!

Studeos läromedel förnyas för att motsvara GLP 2021.

RE4-läromedlet hjälper de studerande se hur såväl den fornfinska som den kristna traditionen har format det finländska samhället. Med hjälp av läromedlet får de en uppfattning om hur mångreligiöst och värdepluralistiskt Finland är.

Läromedlet öppnar upp religionens, religiösa samfunds och irreligiositetens betydelse på samhällets olika delområden, i kultur, människors vardag, sociala relationer och livsskeden. Det fördjupar de studerandes kulturella förståelse, religiösa läskunnighet och beredskap att diskutera med respekt för olika åskådningar.

Kännedom om religiösa värderingar och traditioner utvecklar sådana kunskaper och färdigheter hos de studerande som de har nytta av då de bygger upp en egen identitet och livsåskådning, i social växelverkan och i arbetslivet. Förståelse för olika åskådningar stärker deras förmåga att handla så att de främjar likabehandling och religionsfrihet.

Författarna har satsat på att läromedlet ska vara aktuellt, välillustrerat samt vägleda till autentiska källor hos religiösa och åskådningsmässiga samfund. De mångsidiga uppgifterna inspirerar till både självständigt och kollaborativt lärande. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet RE4 Religion, kultur och samhälle i Finland (GLP 2021) på Studeos plattform här!