Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Läromedlet PS5 Människan som individ och social varelse (GLP 2021) är nu publicerat!

Du kan bekanta dig med de nya läromedlen för GLP 2021 på Studeos förnyade plattform.

Det inspirerande läromedlet PS5 Människan som individ och social varelse (GLP 2021) hjälper de studerande utveckla ett moget, psykologiskt tänkande. Läromedlet ger dem övning i att hantera det faktum att kunskap kan vara motstridig samt att bilda sig en helhetsuppfattning om människans aktivitet och förklaringar till olikheter. Vardagliga funktioner granskas som en helhet som påverkas av personligheten, situationsfaktorer och kulturen i växelverkan med varandra.

Uppgifterna i läromedlet utmanar till tänkande och väcker nyfikenhet samt handleder de studerande att förstå centrala teorier som förklarar skillnader mellan individer samt reflektera över personlighetens många dimensioner och skikt. Uppgifterna erbjuder de studerande utmärkta verktyg att bygga upp en egen identitet och människosyn. De studerande lär sig dessutom tillämpa psykologiska kunskaper för att bygga en hållbar framtid och förstå skillnader mellan människor. I läromedlet ingår många nya och intressanta forskningsreferat och en översikt över psykologins forskningsmetoder. Läromedlet hjälper de studerande bilda sig en sammanhållen helhetsuppfattning genom att knyta ihop sådant de lärt sig tidigare med ny kunskap samt psykologins grunder och vetenskapliga grund. I läromedlet finns också ett Abitti-provpaket.

De många illustrationerna och exemplen hjälper de studerande lära sig psykologiska begrepp samt återkalla tidigare kunskap i minnet. I varje kapitel finns mål som hjälper de studerande i deras studier. Läroplanens mångsidiga kompetens lyfts fram och förklaras i samband med nyckelord och mål. I läromedlets lärarguide ingår också redigerbart presentationsmaterial samt ett sammanfattande häfte. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet PS5 Människan som individ och social varelse (GLP 2021) på Studeos plattform här.