Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

KE3 Molekyylit ja mallit (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

Studeon KE3 Molekyylit ja mallit (LOPS 2021) tarjoaa nykyaikaisen tavan opiskella ja opettaa kemiaa digitaalisessa oppimisympäristössä. Oppimateriaalin avulla opiskelijalle tulee tutuksi, miten kokeellisuus, tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen ovat keskeisiä asioita kemian opiskelussa.

KE3:ssa tarkastellaan hiilen yhdisteitä, niiden rakennetta ja ominaisuuksia. Hiilen yhdisteiden merkitystä opiskelijan omaan elämään tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Lisäksi materiaalissa painottuvat yhteiskunnallisen osaamisen, monitieteellisen ja luovan osaamisen sekä globaali- ja kulttuuriosaamisen tavoitteet.

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään molekyylien mallintamisessa ja mittausten analysoinnissa. Oppimateriaalissa käsitellään monipuolisesti kokeellisia tutkimusmenetelmiä. Kokeellisissa töissä harjoitellaan tutkimaan aineen rakennetta ja ominaisuuksia sekä analysoimaan spektrejä. Töitä on mahdollista analysoida myös videoiduista kokeista.

Oppimateriaali antaa hyvän tuen molekyylien mallintamiseen ja spektrien tulkintaan. MarvinSketchin ja muiden kemiassa tarvittavien ohjelmien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen on monipuoliset ohjeet.

Kemiallisen ajattelun kehittymistä tukevat internetin avoimet aineistot, videot ja animaatiot, joiden avulla mikrotason ilmiöistä johtuvat ominaisuudet yhdistyvät opiskelijan oman elinympäristön ilmiöihin. Oppimateriaalia rikastava ja eriyttävä lisätieto on selkeästi merkitty.

KE3 sisältää runsaasti automaattitarkisteisia ja kokeellisia tehtäviä sekä aineistotehtäviä – kaikkiin tehtäviin on malliratkaisut. Opetuksen tukena on koetehtäväpankki mallivastauksineen sekä runsas opettajan opas, joka sisältää myös ohjeet kokeellisiin töihin ja lukuihin sekä tehtäväkohtaisia ohjeita. Tehtäviin on annettu myös opettajan työtä helpottavia pisteytysohjeita, joita voi hyödyntää myös itse- ja vertaisarvioinnissa. Monitasoiset tehtävät totuttavat opiskelijaa sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppeihin. Oppimateriaalin sisällöt ja tehtävät ovat helposti eriytettävissä opiskelijan taitotason ja tavoitteiden mukaan. Lue lisää!

Tutustu KE3 Molekyylit ja mallit (LOPS 2021) -oppimateriaaliin alustalla tästä linkistä!