Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

KE3 Molekyler och modeller (GLP 2021) har publicerats!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

Studeos läromedel KE3 Molekyler och modeller (GLP 2021) erbjuder ett modernt sätt att studera och lära sig kemi i en digital lärmiljö. Med hjälp av läromedlet blir den studerande bekant med experimentellt arbete, forskning observationer och sutsatser som en central del av studierna i kemi.

I KE3 studerar vi olika kolföreningar, deras struktur och deras egenskaper. Den studerande bekantar sig med kolföreningar med tanke på det egna välbefinnandet och välmåendet. Materialet fokuserar dessutom på målen för samhällelig kompetens, tvärvetenskaplig och kreativ kompetens samt global och kulturell kompetens.

Digitala hjälpmedel används för att skapa modeller av molekyler och analysera mätdata. I läromedlet behandlas experimentella arbetsmetoder på ett mångsidigt sätt genom att bland annat undersöka ämnens struktur och egenskaper samt analysera spektrum. Vid behov erbjuds även möjligheten att analysera videon där experimenten utförs.

Läromedlet ger ett bra stöd för att modellera molekyler och tolka spektrum. Det finns också mångsidiga instruktioner för att ta i bruk och få maximal nytta av MarvinSketch och andra program som behövs i samband med kemistudierna.

Utvecklingen av det kemiska tänkandet får stöd av öppet material på internet, videon och animationer som hjälper den studerande att förstå fenomen på mikronivå och koppla det till fenomen i den egna livsmiljön. Läromedlet innehåller också berikande tilläggsinformation som är tydligt utmärkt och kan användas för att differentiera materialet.

KE3 innehåller ett stort antal uppgifter som korrigeras automatiskt samt både experimentella och materialbaserade uppgifter – alla uppgifter har utförliga modellsvar. Som stöd till undervisingen finns en provuppgiftsbank med modellsvar, samt en omfattande lärarguide som bland annat innehåller instruktioner för experimentella arbeten och instruktioner för uppgifterna i kapitlen. Uppgifterna innehåller också förslag till poängsättning för att underlättande lärarens arbete, och kan även kan användas för själv- eller kamrarutvärdering. Mångsidiga uppgfter på olika nivå förbereder den studerande för uppgiftstyperna i det digitala studentprovet. Innehållet och uppgifterna i läromedlet är lätt att differentiera utgående från den studerandes nivå och ambition. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet KE3 Molekyler och modellera (GLP 2021) på Studeos plattform här!