Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

KE1 Kemi och jag (GLP2021) har publicerats!

GLP 2021 -läromedlen publiceras först på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i juli 2021.

Läromedlet KE1 Kemi och jag stöder utvecklingen av den studerandes naturvetenskapliga tänkande som en del av en mångsidig allmänbildning. I materialet utgår man från vardagliga fenomen och skapar utgående från dem en förståelse för olika ämnens struktur. I materialet bekantar man sig även med olika yrken inom kemibranschen samt möjligheter till fortsatta studier i kemi.

KE1-materialet erbjuder aktuellt innehåll som inspirerar den studerande att lära sig kemi. Läromedlet innehåller rikligt med uppgifter som rättas automatiskt, experimentella uppgifter, samt videor som lyfter fram experimentellt arbete.

Materialets innehåll kan redigeras så att det stöder differentiering av undervisningen utgående från de studerandes färdigheter och målsättningar. I samband med experimentella arbeten finns även bilder på utrustningen som behövs, vilket stöder den studerandes självständiga arbete i laboratoriet.

Med hjälp av materialet lär sig den studerande att beakta arbetssäkerheten såväl i laboratoriet som hemma. Den studerande lär sig observera och förklara förändringar i ett ämne, samt förstå de vanligaste kemiska beteckningarna. Läromedlet ger den studerande färdigheter att delta i diskussioner som handlar om kemi samt att utvärdera tillförlitligheten hos olika informationskällor. Läs mer!

Du kan bekanta dig med materialet via Studeos nuvarande lärplattform. Den nya plattformen lanseras i juli 2021.

Kolla in studiematerialet KE1 Kemi och jag (GLP 2021) här!