Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

KE Kemian kertaus (LOPS 2021) -oppimateriaali auttaa valmistautumaan kemian ylioppilaskokeisiin

Uusi lukion kemian kertausoppimateriaali täydentää ja vahvistaa opiskelijoiden kemian osaamista.

KE Kemian kertaus (LOPS 2021) syventää lukion kemian aiheita. Selkeärakenteinen kertausmateriaali auttaa opiskelijoita löytämään yhteyksiä eri kemian osa-alueiden välillä. Materiaalin avulla opiskelija vahvistaa ymmärrystään kemian keskeisistä käsitteistä ja ilmiöistä ja pääsee samalla tutustumaan ajankohtaiseen luonnontieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen.

Kertausmateriaali opastaa ylioppilaskokeen ja eri pääsykokeiden rakenteisiin sekä vastaustekniikkaan – opiskelija saa selkeän käsityksen, millaista osaamista kokeissa odotetaan. Lisäksi materiaalissa tuetaan kokeissa tarvittavien ohjelmistojen käyttöä videoiden avulla.

Materiaalin tehtävät auttavat kertaamaan kemian keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä, sovelluksia ja laskuja. Kaikkiin lukuihin on liitetty yo-tehtäviä ja pääsykokeisiin valmentavia harjoituksia. Näihin tehtäviin on mallivastausten lisäksi liitetty pisteytysohjeet myös opiskelijalle YTL:n ohjeita mukaillen. Oppimateriaalissa on myös kaksi preliminäärikoetta.

Materiaalia voi hyödyntää myös itseopiskelussa ja omatoimisessa kertaamisessa. Katso oppimateriaalin lisätiedot ja hinnasto täältä.

Tutustu KE Kemian kertaus (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla tästä linkistä.