Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Kannustava RUB14 Ympäristömme (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon uudistuneella alustalla.

RUB14 Ympäristömme (LOPS 2021) -oppimateriaalin teemoina ovat kulttuurinen moninaisuus, erilaiset ympäristöt ja identiteetit sekä arvot. Oppimateriaali kehittää oman mielipiteen ilmaisemista sekä suullisesti että kirjallisesti.

Monipuolisten tekstien ja tehtävien avulla opiskelija oppii viestimään arkielämässä ja ympäristössään ilmenevistä asioista. Psyykkistä ja fyysistä terveyttä käsittelevässä luvussa tutustutaan terveyden teemasanastoon ja Aviciin elämään. Z-sukupolven arvoja ja asenteita lähestytään elämän eri aihepiireihin syventymällä. Rahankäyttöä tarkastellaan nuorta lähellä olevien teemojen kautta. Innostavassa kulttuuriluvussa lähdetään matkalle tutustumaan Tanskaan. Tekstit käsittelevät myös sukupuoli-identiteettiä ja ihmissuhteita.

RUB14 sisältää laajan kielioppiluvun ja diaesitykset aiheiden opetuksen tueksi. Oppimateriaali tarjoaa myös ohjeet ja työkalut kieliprofiilin täydentämiseen sekä oppimateriaalin sisällöt kattavan Abitti-koetehtäväpaketin. Lue lisää!

Tutustu RUB14 Ympäristömme (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla tästä!