Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Innostava KE4 Kemiallinen reaktio (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Studeon lukion oppimateriaalit uudistuvat vastaamaan LOPS 2021:n tarpeita.

Oppimaan innostava KE4 Kemiallinen reaktio (LOPS 2021) tarkastelee erilaisia kemiallisia reaktioita ja niiden merkitystä elinympäristössä. Reaktioiden havainnoinnista edetään niiden symboliseen käsittelyyn reaktioyhtälöiden avulla. Oppimateriaali harjaannuttaa käyttämään ja soveltamaan kemiallisiin reaktioihin liittyviä käsitteitä arjessa esimerkkien kautta.

Oppimista tukevat monipuoliset kokeet, videot ja kuvat, joiden avulla kemialliset reaktiot on helppo hahmottaa. Linkit avoimiin tietolähteisiin täydentävät oppimista. Lisätietolaatikoissa käsitellään monipuolisemmin ja syvällisemmin kemiallisia reaktioita, mikä mahdollistaa erittäymisen erilaisille oppijoille.

Oppimateriaali tukee opiskelijan tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä ohjeistaa erilaisten sovellusten käyttöön kemian tehtävien ratkaisujen luomisessa. KE4 sisältää runsaasti automaattitarkisteisia ja kokeellisia tehtäviä sekä aineistotehtäviä – kaikkiin tehtäviin on malliratkaisut. Monipuoliset tehtävät mahdollistavat kokeellisen työskentelyn, jossa painottuvat monitieteisen ja luovan osaamisen sekä vuorovaikutusosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Tehtäviä voi tehdä yksin tai ryhmätyönä – harjoitukset myös totuttavat opiskelijaa sähköisen yo-kokeen tehtävätyyppeihin.

Opetuksen tukena on koetehtäväpankki mallivastauksineen sekä runsas opettajan opas, joka sisältää tehtäväkohtaisia ohjeita sekä ohjeet myös kokeellisiin töihin ja lukuihin. Materiaalista löytyy opettajan työtä helpottavia tehtävien pisteytysohjeita, joita voi hyödyntää myös itse- ja vertaisarvioinnissa. Oppimateriaalin sisällöt ja tehtävät ovat helposti eriytettävissä opiskelijan taitotason ja tavoitteiden mukaan. Katso lisätiedot oppimateriaalista täältä!

Tutustu KE4 Kemiallinen reaktio (LOPS 2021) -oppimateriaaliin Studeon alustalla tästä