Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan heinäkuussa 2021.

Kiehtovan aikamatkan tarjoava HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat -oppimateriaali perehdyttää Euroopan ulkopuolisten alueiden historiaan ja kulttuuriin sekä niiden kohtaamiseen eurooppalaisen kulttuurin kanssa. Teemoissa näkyy, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa.

Materiaalin tavoitteena on hahmottaa kulttuurien moninaisuuden ja erilaisten arvomaailmojen merkitystä ihmisen toiminnalle eri aikoina. Mielenkiintoiset kuvat, kartat ja tarkoin valikoitu lähdemateriaali sekä asiantuntevat tekstit innostavat opiskelemaan. Perinteisten historian tutkimusmenetelmien lisäksi opintojaksolla tutustutaan kulttuurintutkimuksen tieteenalaan ja tutkimusvälineistöön.

Innostavat ja pedagogisesti laadukkaat harjoitukset vaihtelevat konetarkisteisista perustehtävistä syventäviin ja soveltaviin sekä tiedonhakutehtäviin; kaikkiin tehtäviin on jäsennellyt mallivastaukset. Opetuksen tueksi on opettajan opas, joka sisältää elokuun alusta alkaen oppituntikohtaiset ja muokattavat PPT-diaesitykset. Materiaali sisältää myös koetyökalun arviointilaskurin, tulostettavan karttaliitteen ja runsaan koetehtäväpankin. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan heinäkuussa 2021.

Tutustu HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!