Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

HÄ3 Hälsa och samhälle (GLP 2021) -läromaterialet är nu publicerat!

De nya GLP 2021-läromaterialen kan du bekanta dig med på Studeos nya lärplattform.

HÄ3 Hälsa och samhälle vägleder den studerande till granskning av historiska utvecklingar i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande syfte samt i samhällets framtida utmaningar. I HÄ 3 behandlar man social- och hälsovårdstjänster, själv- och egenvårdens betydelse för hälsan. Materialet öppnar också upp faktorer som är centrala för icke smittsamma- och smittsamma sjukdomar. Dessutom fördjupar man sig i läromedlet i etiska frågor förknippade med hälsa och sjukdom samt globala hälsoutmaningar.Tack vare de mångsidiga texterna, bilderna och videorna främjas den studerandes hälsokompetens. Med hjälp av uppgifterna som uppmuntrar till växelverkan med andra och självständigt arbete stöds studerandes inlärning. I lärarguiden som ingår i materialet finns det idéer om hur läromaterialet kan användas och tips på olika undervisningsmetoder. Läs mera!

Bekanta dig med HÄ 3 Hälsa och samhälle (GLP 2021) – läromaterialet på Studeos plattform här.