Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

HÄ1 Hälsan som resurs (GLP 2021) har publicerats!

GLP 2021-läromedlen publiceras först på Studeos nuvarande plattform. Den förnyade plattformen lanseras i augusti 2021.

HÄ1 – Hälsan som resurs är ett läromedel som aktiverar studerandena och som grundar sig på läroplanens centrala mål och innehåll för modulen. Läromedlet ger de studerande möjlighet att utveckla sin hälsokompetens med hjälp av de mångsidiga texterna, bilderna och videorna. En del av uppgifterna uppmuntrar till självständigt arbete eller växelverkan tillsammans med andra. Läromaterialet innehåller också uppgifter som övar upp studiefärdigheten.

Materialet ger en helhetsbild över människans kraftresurser, hälsofrämjande verksamhet och hälsans bestämningsfaktorer. I HÄ1 fördjupar och breddar man förståelsen för hur levnadsvanorna påverkar hälsan. Studerande uppmuntras att bedöma hur förutsättningarna för en god hälsa förverkligas i det egna livet, i familjen och i närmiljön. I lärarguiden som ingår i läromedlet finns det idéer för hur man kan använda materialet och tips om olika inlärningssätt. Läs mera!

Du kan bekanta dig med materialet via Studeos nuvarande lärplattform. Den nya plattformen lanseras i augusti 2021.

Kolla in studiematerialet HÄ1 Hälsan som resurs (GLP 2021) här!