Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

GE2 Sininen planeetta (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

GE2 Sininen planeetta (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

GE2-oppimateriaali tutustuttaa opiskelijan luonnonmaantieteellisiin ilmiöihin. Oppimateriaalissa syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta sekä planetaaristen ilmiöiden ymmärtämistä. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä alueellisten esimerkkien avulla.

Oppimateriaalin luvut sisältävät laadukkaiden tekstiosuuksien lisäksi tehtäviä konetarkisteisista perustehtävistä monipuolisiin syventäviin ja soveltaviin tehtäviin. Laaja koetehtäväpankki ja runsaat linkit materiaalin ulkopuolelle tukevat opetusta. Sisältöjä voi helposti eriyttää opiskelijan taitotason ja tavoitteiden mukaan. Materiaali valmentaa alusta alkaen sähköisen yo-kokeen vaatimuksiin, kuten diagrammien laadintaan ja geomedian tulkintaan.

GE2-oppimateriaalin avulla opiskelija ymmärtää Maan planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä ja niiden merkitystä. Opiskelija osaa selittää endo- ja eksogeenisiä ilmiöitä, luonnonmaisemien muutoksia sekä analysoida luonnonriskejä ja niiden seurauksia. Opiskelija ymmärtää biosfäärin käsitteen sekä saa valmiuksia kuvata ja analysoida elottoman ja elollisen luonnon alueellisuutta maapallolla. Oppimateriaali antaa opiskelijalle valmiuksia hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomedian avulla.

Studeon vuorovaikutteisen oppimisalustan avulla opiskelijan oman oppimisprosessin tavoitteellinen suunnittelu, seuraaminen ja arviointi on helppoa niin opiskelijalle itselleen kuin opettajalle. Alustan avulla voi muokata ja järjestellä materiaalia sekä lisätä omaa sisältöä ja laatia lisää tehtäviä. Lue lisää! 

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan elokuussa 2021.

Tutustu GE2 Sininen planeetta LOPS 2021 -oppimateriaaliin täällä!