Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

Det nya läromedlet FY9 Repetition (GLP 2021) förbereder dig för studentskrivningarna

Läromedlet hjälper de studerande att tillämpa sina kunskaper i fysik och utveckla viktiga färdigheter.

FY9 Repetition (GLP 2021) förbereder de studerande för studentskrivningarna genom att på ett organiserat och förståeligt sätt repetera gymnasiefysikens centrala innehåll. I läromedlet finns scheman över centrala begrepp och formler som ger en tydlig överblick av olika delområden. De hjälper de studerande att förstå sambandet mellan fenomen och ger en helhetsbild av fysikens värld.

Repetitionsmaterialet är planerat så att det stöder de studerande att identifiera olika fenomen och lagar i anslutning till dem, att välja modeller som beskriver fenomenen och att analysera data. Materialet erbjuder ett brett utbud av uppgifter med olika svårighetsgrad. Uppgifterna har modellösningar. Med dessa uppgifter kan varje studerande utveckla de matematiska och tekniska färdigheter som behövs då man studerar fysik. Det finns också samlade instruktioner om de program som man får använda i studentskrivningarna.

Läromedlet erbjuder ett omfattande och effektivt sätt att repetera och fördjupa det man redan lärt sig om fysik i gymnasiet. Mångsidiga uppgifter, klara framställningar och rikligt med instruktioner om olika program ger de studerande hjälp när de förbereder sig för studentproven. Läs ytterligare information och prisuppgifter här.

Bekanta dig med läromedlet FY9 Repetition (LOPS 2021) på Studeos plattform här!