Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FY4 Kraft och rörelse (GLP 2021) är nu publicerad!

Du kan bekanta dig med de senaste GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

I det inspirerande och moderna läromedlet FY4 Kraft och rörelse (GLP 2021) bekantar vi oss med rörelse och krafter via observationer och experimentella mätningar. Materialet förstärker förståelsen av hur konservationslagar i fysiken kan förstås och tillämpas.

Med läromedlet FY4 kan den studerande öva sig i att förstå hur krafter och rörelse kan ses och upplevas i vardagslivet, i miljön, i samhället och i samband med teknologiska fenomen. En stor vikt fästs vid säkerhetsaspekter, till exempel då trafik och idrott behandlas. Exempel med animationer och tydliga förklaringar inspirerar inlärningen.

I materialet utnyttjas mångsidigt informations- och kommunikationsteknologi. FY4 innehåller instruktioner om hur man gör mätningar och behandlar mätresultaten. Det finns också färdiga mätdata och videomaterial om experimentell verksamhet.

Läromedlet innehåller rikliga mängder uppgifter som hjäper till med förståelsen av fenomen, övar upp förmågan att analysera mätdata samt tolka och producera grafiska framställningar. Omfattande instruktioner om hur olika program används ger ett bra stöd, till exempel när det gäller att rita kraftdiagram. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet FY Kraft och rörelse (GLP 2021) i Studeo här.