Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FY3 Energia ja lämpö (LOPS 2021) on nyt julkaistu!

Uusiin LOPS 2021 -oppimateriaaleihin pääset tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan kesällä 2021.

Studeon FY3 Energia ja lämpö (LOPS 2021) -oppimateriaalissa syvennetään ymmärrystä energiasta, perehdytään lämpötilaan ja paineeseen liittyviin ilmiöihin sekä tarkastellaan lämpöenergiaa ja sen suhdetta mekaaniseen energiaan. Näin laajennetaan luonnontieteellistä yleissivistystä ja saadaan valmiuksia lukion jälkeisiin opintoihin luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla.

Oppimateriaali tukee käsitteiden käyttöönottoa kokeellisen hahmottamisen kautta. Selkeästi esitettyjen esimerkkien ja monipuolisten tehtävien lisäksi asioiden omaksumista edistetään videoilla ja simulaatioilla. Materiaali sisältää monipuolisesti peruskäsitteiden ymmärtämistä testaavia tehtäviä ja runsaasti uusia kokeellisia tehtäviä. Opetuksen tueksi on monipuolinen opettajan opas, videoita ja mittaustiedostot keskeisistä kokeista sekä koetehtäväpankki mallivastauksineen.

Materiaalin avulla opiskelija kehittää valmiuksiaan osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja vastuulliseen päätöksentekoon. Studeon oppimisympäristössä yhdistyvät sekä perinteiset opiskelutavat että modernit opiskelijalähtöiset ja yhteisölliset opiskelumenetelmät. Fysiikan opiskelussa tarpeellisten ohjelmistojen tehokasta hyödyntämistä helpotetaan videoiduilla ohjelmisto-ohjeilla. Lue lisää!

Oppimateriaaliin pääset nyt tutustumaan Studeon nykyisellä alustalla. Studeon uudistettu alusta julkaistaan kesällä 2021.

Tutustu Studeon FY3 Energia ja lämpö (LOPS 2021) -oppimateriaaliin täällä!