Kertaa yo-kokeisiin
Uutiset

FI2 Etik (GLP 2021) har publicerats!

Bekanta dig med de nya GLP 2021 -läromedlen på Studeos förnyade plattform.

Läromedlet hjälper de studerande att utveckla sitt filosofiska tänkande samt sin förmåga till etisk reflektion och argumentation, bland annat med hjälp av av tankeexperiment. Syftet med läromedlet är att på ett förståeligt, intresseväckande, betydelsefullt och modernt sätt närma sig även mer komplicerade och svåra frågor.

FI2 Etik stöder undervisningen i filosofi med hjälp av mångsidiga metoder. Som stöd för studierna finns exempelvis videor, Quizlet-övningar, länkar till olika webbplatser samt en ordlista. Uppgifterna i läromedlet och dess provuppgiftsdatabas är mångsidiga och stöder de studerande inför det digitala studentprovet. I den pedagogiska planeringen av läromedlet har beaktats att modulen är obligatorisk.

För att de studerande ska nå färdighetsmålsättningarna betonas i uppgifterna att de ska behärska begrepp och utvecklas i sin förståelse och sina kognitiva färdigheter samt sin beredskap till dialog. Många viktiga och nyttiga kommunikativa färdigheter som utvecklas när man studerar filosofi, såsom förmågan att diskutera, motivera, debattera samt följa med medier kritiskt, betonas i läromedlet.

Läromedlet ger de studerande övning i att filosofiskt analysera de egna livsvalen samt meningen med sitt liv. Den etiska reflektionen knyts samman med de ungas liv och aktuella frågor, såväl i samband med de huvudsakliga etiska teorierna som den tillämpade etiken och livsfilosofin. Läs mera!

Bekanta dig med läromedlet FI2 Etik (GLP 2021) på Studeos plattform här!